Общи условия

Права и задължения

Ползването на този уеб сайт, наричан за краткост САЙТ и на услугите предлагани в него от „Ниттарт“ ЕООД представлява приемане и съгласие, че ползвателят, наричан за по- кратко ПОТРЕБИТЕЛ, ще бъде обвързан от тези общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се запознае с общите условия и ако не е съгласен с тях/ част от тях, да преустанови ползването на този сайт незабавно. „Ниттарт“ ЕООД не носи отговорност ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия.
„Ниттарт“ ЕООД си запазва правото да променя, изтрива и редактира общите условия, както и всяко съдържание в този САЙТ по всяко време и без предизвестие като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. „Ниттарт“ ЕООД си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана или имаща отношение към настоящия сайт), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време и без предизвестие.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва този САЙТ и информацията и материалите, съдържащи се и показани на него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този САЙТ на трета страна.
„Ниттарт“ ЕООД упълномощява ПОТРЕБИТЕЛЯТ да разглежда, съхранява и копира в електронен или печатен вид копия на материалите от този САЙТ единствено за собствена употреба, с цел генериране на поръчки и получаване на информация относно продуктите и услугите, предлагани от „Ниттарт“ ЕООД.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя, копира, възпоизвежда (цялостно или частично), преиздава, публикува, изпраща или предава по какъвто и да било начин, излага, дава под наем, продава, прехвърля, създава вторични материали на базата на съдържанието на САЙТА, да свързва или използва за публична или търговска цел, да разпространява по каквто и да е друг нецитиран тук начин, какъвто и да е елемент от съдържанието на този САЙТ, без предварително писмено разрешение от „Ниттарт“ ЕООД.
„Ниттарт“ ЕООД не носи отговорност по никакъв начин за нанесени вреди от каквото и да е естество вследствие ползването на този САЙТ, невъзможността той да бъде използван, недостъпността му или тази на материал, който е част от неговото съдържание.

Лични данни

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави на „Ниттарт“ ЕООД точни и коректни данни (име, актуални имейл, телефон за връзка и адрес за доставка) и да ползва този САЙТ за да генерира само и единствено действителни поръчки. „Ниттарт“ ЕООД си запазва правото на отказ от изпълнение на поръчки и предоставяне на услуги в случай, че подозира злоупотреба или в случай, че предоставените лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ или част от тях са непълни или некоректни.

Запознайте се с нашата „Политика за поверителност„, за да научите повече за това какви лични данни изискваме, обработваме и съхраняваме.

Цени и наличности

Всички цени, съдържащи се в този САЙТ включват 20% ДДС, освен когато изрично е упоменато друго.

Цените на всички артикули, съдържащи се в този САЙТ са идентични с цените на съответните артикули в нашата магазинна мрежа освен по време на специални намаления и промоции, когато е възможно всеки от нашите обекти както и този САЙТ да действат като самостоятелен обект и когато изрично са обозначени нова и стара цена на/до всеки артикул.

Цената за поръчка, която следва да бъде заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ е посочена преди потвърждаване на направената поръчка и включва стойността на артикулите и такса за доставка. При допуснати грешки или несъответствия на цената на един или няколко от поръчаните от ПОТРЕБИТЕЛЯ артикули „Ниттарт“ ЕООД се задължава да уведоми възможно най- бързо и във всеки случай преди изпращане на артикулите до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да получи неговото съгласие за получаване на поръчката.

По време на намаления и промоции съответните нови цени на артикулите са актуални единствено докато трае намалението или промоцията или до изчерпване на наличностите. Поръчки направени до 24.00ч. на предишния ден или след 24.00ч. на последния ден от намалението/промоцията се таксуват на редовна цена.

Наличностите в този САЙТ нямат отношение към наличностите в един, няколко или всички магазини на „Ниттарт“ ЕООД. „Ниттарт“ ЕООД си запазва правото да менажира продуктовата гама във всеки обект както и в този САЙТ както намери за добре. „Ниттарт“ ЕООД си запазва правото да спре който и да е артикул от производство или да изтегли неговите наличности по всяко време.

Отказ от поръчка

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже или промени всяка направена поръчка преди датата на изпращане като уведоми възможно най- скоро „Ниттарт“ ЕООД на тел. +359897525007или имейл axelhardy@abv.bg. без каквито и да било санкции или неустойки и без да посочва причина.

За дата на изпращане се взима предвид датата, посочена на товарителницата към съответната поръчка, която „Ниттарт“ ЕООД съхранява в досието към всяка такава. Вече изпратени поръчки могат да бъдат върнати след получаване към „Ниттарт“ ЕООД по указания ред в “Доставки и връщане”.

Данни на фирмата

"Ниттарт"ЕООД
с.Полски Сеновец
Ул.Осма 28
По регистрация
BG 201588722
Aдрес за кореспонденция
Гр.Велико Търново
Ул.Стефан Стамболов 2 Аксиния Хаджиева
Тел.+359897525007
axelhardy@abv.bg


Замяна и връщане

Според ЗЗП (Закона за Защита на Потребителите) и Правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

 • Констатирани липси
 • Дефекти на стоката
 • Несъответствия с обявения размер
 • Несъответствие с обявената търговка марка

При предявяване на рекламация, клиентът може да претендира за:

 • Възстановяване на заплатената сума
 • Заменяне на стоката с нова
 • Отбив от цената

В срок от 14 дни от датата на получаването на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, всеки потребител има право да я върне или замени, без да посочва основание затова, като са спазени следните условия:

 • Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
 • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 • Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
 • Запазен касов бон за стоката, който да се върне заедно с нея ( или транспортния документ от куриера за изплатен наложен платеж)

При отказ от поръчка изтеглете и използвайте формата за формуляр за отказ описан по-долу.

Транспортните разходи за връщане на стока са изцяло за сметка на клиента. При замяна на стока, транспортните разходи са за сметка на клиента и  в двете посоки.
При отказ от замяна на стоката Аксел Харди възстановява сумата за стоката (без сумата на доставка) на посочената от клиента банкова сметка.
Аксел Харди се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките (без куриерските такси) не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП Чл. 55. ал.6.

Моля, изпратете продукта, който желаете да върнете, на адрес:

гр.Велико Търново ул:Стефан Стамболов № 2, бутик Аксел Харди

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Възстановяване на суми:

Възстановяването на суми за поръчки извършени с банков превод или наложен платеж се осъществяват като сумата се върне на съответната банкова сметна за плащането по банкв път или на коя да е друга банкова сметка за наложен платеж.

При възстановяване на плащание, извършени с карта, сумата ще бъде преведена единствено и само по картата, с която е извърщено плащането.

 

 

Платформа за OPC

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС

Алтернативно решаване на спорове (АРС)

Какво представлява алтернативното решаване на спорове?

Това е начин за извънсъдебно решаване на спорове. Неутрална трета страна - орган за решаване на спорове — Пратка НЕ потърсена в срок до седем дни от офиса на куриерската фирма, се връща отново при нас. Ако желаете забавяне на получаването в следващите седем дни, е желателно да се свържете с нас за отсрочка на получавене.Ви помага да постигнете извънсъдебно споразумение. Съществуват различни видове органи за решаване на спорове, например органи за медиация, арбитражни органи, омбудсмани, помирителни органи, комисии за разглеждане на жалби от потребители. Всички те работят по различен начин, но като цяло помагат на вас и търговеца да намерите решение, което удовлетворява и двама ви. Това е по-лесно, по-бързо и по-евтино от завеждане на съдебно дело.  

Можете да откриете списък с органи, които предлагат процедури за извънсъдебно уреждане на спорове в България: ТУК

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да подадете жалба като ползвате сайта ОРС

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До фирма "Ниттарт"ЕООД, с.Полски Сеновец  ул.Осма 28, BG 201588722

Aдрес за кореспонденция: Гр.Велико Търново, Ул.Стефан Стамболов, Бутик Аксел Харди 2 Аксиния Хаджиева, Тел.+359897525007

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Международните пратки се обслужват с DHL