Защита на личните данни

Във физическите магазини Axel-Hardy и на електронния магазин axel-hardy.com a се събират, обработват и съхраняват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на дамски дрехи и аксесоари.

Администратор на обработваните лични данни е:

"Ниттарт"ЕООД
с.Полски Сеновец
Ул.Осма 28
По регистрация
BG 201588722
Aдрес за кореспонденция
Гр.Велико Търново
Ул.Стефан Стамболов 2 Аксиния Хаджиева
Тел.+359897525007

Длъжностното лице по защита на лични данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни на имейл: axelhardy@abv.bg

Видове лични данни, които обработваме

При онлайн поръчки

 • Лично и фамилно име
 • Имейл адрес
 • Телефонен номер за доставка
 • Адрес за доставка

При регистрация на профил

 • Лично и фамилно име
 • Имейл адрес
 • Парола
 • Телефонен номер за доставка
 • Адрес за доставка
 • IP адрес

 

Цели на обработката на личните данни

 1. Данни при направени поръчки на място или от разстояние се обработват с цел:
 • доставка на продукти
 • предоставане на информация относно плащания, рекламации, връщане и замяна на продукти
 • проследяване на пратки
 • потвърждаване за приемане, изпращане и др. промени на статуса на направени поръчки
 • издаване на фактури
 • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

Предоставяне на лични данни на трети страни

 1. Използваме следните доставчици на хостинг услуги за: icn.bg

 

Данните се обработват за следните срокове:

 • Данни, предоставени при поръчки – съхраняваме ги за неопределен период от време
 • Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност– счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
 • Данни, предоставени въз основа на съгласие– до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина – и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро;
 • Вашите права относно личните Ви данни
 1. Право на достъп и копие

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени  в срок от 30 календарни дни

 1. Право на корекция на неточни лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил или като се обърнете към нас с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

 1. Право на заличаване (изтриване) в следните случаи
 • Отпадане на необходимостта от обработка;
 • Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
 • Незаконна обработка на данни;
 • Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш заличен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 1. Право на ограничаване обработването, когато:
 • се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
 • е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 1. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
 • предоставяме данните директно на Вас; или
 • при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;
 1. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

 1. Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

 1. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайното ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите магазини „Стилна жена“, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.
Международните пратки се обслужват с DHL